ITEEDU


android.os

AsyncTask

 

枚举

         AsyncTask.Status